Regler for leje af Sognegården

Udlejning af Sognegården

Regler for udlejning og brug af Bramming Sogns sognegård, Nørregade 52A, Bramming ved Sankt Ansgar Kirke.

Det er menighedsrådets ønske, at Bramming Sognegård skal udgøre en god og værdig ramme for mange af de aktiviteter, der finder sted i sognet.

Lokale foreninger, interessegrupper m.v. hvis formål ikke strider mod folkekirkens virke, kan leje lokaler til møder og aktiviteter med kirkelige, sociale, kulturelle og oplysende formål.  

Desuden udlejes sognegården til:

- Mindesamvær i forbindelse med begravelser og bisættelser fra Bramming sogns kirker.

- Receptionslignende korte arrangementer efter vielse eller dåb i Bramming sogns kirker.

Det praktiske:

Ansøgning om brug af lokalerne sker til kirkekontoret, og lokalerne kan reserveres 6 måneder frem. Leje af længere varighed godkendes af menighedsrådet.

Nøgle afhentes på kirkekontoret i normal åbningstid og kan afleveres i kirkekontorets postkasse. Andet kan aftales med kordegnen eller kirketjeneren. Lejeren er ansvarlig for nøglen.

Lokalerne kan lejes i tidsrummet 11.00 – 23.00. Adgang til lokalerne kun inden for det lejede tidsrum.

Den ansvarlige lejer sørger for åbning og lukning og skal være til stede under hele arrangementet. Ved arrangementer for børn og unge skal der være mindst én voksen per 10 deltagere.

Sognegården er røgfri, og det er lejers ansvar, at rygeforbudsskiltene respekteres.

Ved brug af musikanlæg skal der tages hensyn til naboerne.

Foldevæggen må hverken åbnes eller lukkes af lejer.

Der er plads til ca. 80 personer (siddende).

Service, el-kedel, opvaskemaskine, kaffemaskiner og termokander må benyttes. Der må ikke laves varm mad på stedet, og komfurets ovn må kun bruges til at lune mad, brød osv. Køleskabet må bruges til at holde egne varer afkølede. Øvrige varer i køleskabet må ikke røres.

Lokalerne efterlades i samme stand som ved ankomsten og rengøres i h.t. planen, som er fremlagt i køkkenet. Dvs. gulvene fejes/støvsuges, borde og tavler aftørres, lokalerne udluftes og oprindelig bordopstilling skal genetableres (se plan på tavlen).

Køkken og køkkenfaciliteterne afleveres rengjorte. Opvaskemaskinen sættes i gang.

Ved skade på inventar eller service skal dette meddeles til kirkekontoret straks efter brug af lokalerne. Meddelelse kan også lægges i køkkenet. Eventuelle skader betales af lejer.

Inden sognegården forlades, skal vinduer lukkes, lyset slukkes og døre låses.

Depositum eller en del deraf inddrages, såfremt der er brug for ekstra rengøring.  

Priser:

Depositum ved indgåelse af lejekontrakt kr. 500,00

Leje af lokale kr. 170,00 pr. time, minimum 3 timer.

Mindesamvær efter begravelse/bisættelse kr. 500,00  

Foreninger kan leje sognegårdens lokaler til kr. 75,00 kr. pr. time ved en minimums leje af 3 timer.

Henvendelse til:

Kirketjener
Niels-Jørgen Johansen

Mobil: 24 83 92 78
E-mail: njj@brammingsogn.dk

Kordegn
Alice Lund Madsen

Tlf. 75 10 15 22
Telefontid: Mandag til torsdag 10 til 13
Torsdag tillige fra 16 til 17

Fredag lukket
E-mail: allm@km.dk  

Godkendt af Bramming menighedsråd, den 25. november 2014.