Du er her: 

Bramming sogns menighedsråd

Formand

Ole Nørgård

8900onk@km.dk
6126 1022

Næstformand

Karen Stein

karenstein@mail.tele.dk
2093 6760

Kasserer

Flemming Bodilsen

i.f.bodilsen@webspeed.dk
7517 4434

Kirkeværge

Aage Ditlevsen

ditlevsenaage@gmail.com
2048 7009

Kontaktperson

Anna Grethe Lauridsen

torbenbeiter@gmail.com
2127 2224

Menigt medlem

Poul Tønning Jensen

pjensen@gmail.com
2932 5551

Menigt medlem

Doris Kamedula Poulsen

doriskamedula@gmail.com
2032 3025

Menigt medlem

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

ksj2007@hotmail.com
2128 5638

Menigt medlem

Anette Høyer Kirkegaard

abhk@webspeed.dk
6068 7515

Menigt medlem

Adeline Bennedsen

adeline@stofanet.dk
2262 5004

Menigt medlem

Ulla Koman-Mejer

ulla.koman@hotmail.com
2462 7488

Sognepræst (kirkebogsfører)

Elise Lind Balslev

Nørregade 52 B
6740 Bramming
elib@km.dk
75173263

Sognepræst

Charlotte Rossel

Nørregade 52A
6740 Bramming
cro@km.dk
75173220

Sognepræst

Barselsvikar Charlotte Quiring

Feilbergvej 15
St Darum
6740 Bramming
chq@km.dk
75179220

Henvendelse vedrørende:

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården


Skal rettes til menighedsrådet.

Bramming Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
8900@SOGN.DK
CVR-nummer: 63448419

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer. Der kan sendes direkte sikker mail til præsterne - går til præsternes information her 


Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk