Du er her: 

Bramming sogns menighedsråd

Formand

Ole Nørgård

Mail
6126 1022

Næstformand

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Mail
2128 5638

Kasserer

Flemming Bodilsen

Mail
7517 4434

Kirkeværge

Poul Aksel Sørensen

Mail
2071 3797

Kontaktperson

Anna Grethe Lauridsen

Mail
2127 2224

Menigt medlem

Eva Dich Pedersen

Mail
2176 0435

Menigt medlem

Doris Kamedula Poulsen

Mail
2032 3025

Menigt medlem

Inger-Lisbeth Andersen

Mail
2215 0394

Menigt medlem

Anette Høyer Kirkegaard

Mail
6068 7515

Menigt medlem

Adeline Bennedsen

Mail
2262 5004

Menigt medlem

Pia Klinge Hasen

Mail
6089 6619

Sognepræst (kirkebogsfører)

Elise Lind Balslev

Nørregade 52 B
6740 Bramming
elib@km.dk (almindelig mail)

Sikkermail (her bruges nem-id)

75173263

Sognepræst

Charlotte Rossel

Nørregade 52A
6740 Bramming
cro@km.dk almindelig mail

Sikkermail (her bruges nem-id)

75173220

Sognepræst

Thea Laukamp Nielsen

Feilbergvej 15
St Darum
6740 Bramming

then@km.dk (ikke sikker mail)

75179220

Henvendelse vedrørende:

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården


Skal rettes til menighedsrådet.

Bramming Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
8900@SOGN.DK
CVR-nummer: 63448419

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer. Der kan sendes direkte sikker mail til præsterne - går til præsternes information her 


Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk