Et bryllup i kirkens rum er uendelig smukt og højtideligt.

Til et kirkebryllup spiller musik og salmer en stor rolle. Man vælger salmer sammen med præsten. Det skal gerne være kendte salmer, som udtrykker glæde og taknemmelighed over Guds kærlighed til mennesker og menneskers kærlighed til hinanden. Salmerne spilles af organisten på orgelet. Hvis man har særlige musikønsker udover disse, skal det aftales med præsten.

Vielsesritualet består af nogle kendte tekster fra Bibelen, som læses op. Disse tekster forkynder, at vi er velsignede mennesker, at man i et ægteskab ikke længere kun er to, men også eet, og at man derfor skal bære hinandens byrder og  tilgive hinanden og vise  overbærenhed. Derefter lover parret at elske og ære hinanden i medgang og modgang indtil døden skiller ad.

Det er de meget store ord, som siges højt til en kirkelig vielse. Det er ord, som man ikke kan sige sig selv og ord, som vil lyde lidt underlige i daglige  tale udenfor kirkens rum. Der er derfor ved en vielse med de store ord og orgelbrus en  særlig stemning af glæde og  højtid.

I vores kirker kan også par af samme køn blive viet.