Kirkelig velsignelse

En kirkelig velsignelse betyder, at et ægtepar er viet på Rådhuset, men på et senere tidspunkt alligevel vælger en højtidelighed i kirken. Hvorfor gør nogle det på denne måde, kan man spørge? De grunde, vi hører fra folk er, at mange er blevet gift lidt hurtigt og praktisk for at sikre hinanden. Måske er det sket i forbindelse med huskøb eller udsendelse som soldat eller pga sygdom i nærmeste familie. Man havde måske drømt om et kirkebryllup og føler derfor, at man er gået glip af højtideligheden, salmerne, ritualet, brudens vej op af kirkegulvet og en fest.

Det er aldrig for sent!
En kirkelig velsignelse ligner i sin grundform ritualet fra den kirkelige vielse. Der læses de samme tekster og de samme bønner og synges de samme salmer. Selve tilspørgslen har en lille ændring, idet man kun spørges én gang. Man siger ikke ja til at blive mand og kone, for det er man allerede, men man siger ja til at elske og ære hinanden og leve i medgang og modgang indtil døden. Derfor skal man som gæst lytte meget godt efter, hvis man skal opdage en forskel på vielse og velsignelse, og der er den samme højtidelige og glædelige stemning i kirkerummet.

Den kirkelige velsignelse kan også finde sted uden for kirkerummet.

Kontakt kirkekontoret for en aftale