Dåb

Dåben er en gave, vi giver til vores barn. Barnet bliver genfødt som Guds barn og får syndernes forladelse og det evige liv samt et løfte om, at han vil følge med det.

Dermed er dåben blevet en del af barnets livshistorie. Dåben bliver en dør til et rum, barnet kan gå ind og ud af med alt, hvad det har på hjerte og på samvittigheden.

 

Hvis du/I ønsker barnet døbt:

Kontakt kirkekontoret, Nørregade  52A, 6740 Bramming. Tlf:75 10 15 22 eller via sikkermail

Dåb kan foregå efter aftale om søn-eller helligdagen.

Der er mulighed for at anmode om dåb den 1. lørdag i måneden.

Præsten vil herefter kontakte dig/jer for en dåbssamtale. Ved denne samtale skal barnets navn samt faddernes navne være bestemt. For at være fadder skal man være døbt og mindst være i konfirmationsalderen.

Der skal være minimum 2 faddere til stede i kirken ved dåben og der kan vælges optil 5 faddere.

Godkendte pige-og drengenavne kan findes på Familieretshusets hjemmeside under navnelister.

Benyt knappen - gå til ny side

til at meddele navne og adresser på fadderne til dit/jeres barns dåb når du/I har lavet en aftale om dåb i Bramming sogn. Der åbnes en ny side og her indtaster  du/I oplysningerne på jeres barns dåbsfaddere i et lukket system som sørger for at oplysningerne tilgår Bramming sogns kirkekontor.