Begravelse og bisættelse fra kirken
De store ord om tro, håb og kærlighed kan løfte os op fra vores sorg og forstenethed, både når de synges i vores smukke salmer og når der læses fra Bibelen.

En kirkelig afsked er både smuk og håbefuld. Den giver plads til tårer, taknemmelighed og smil. I mange tilfælde kan begravelse fra kirken også være med til at forløse følelsen af meningsløshed og vrede.


 ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive” er en vished, vi har. Dog lyder det i kirken under den sidste skovfuld jord: ”Af jorden skal du igen opstå”. Med disse ord lægger vi vore døde i Guds hænder og kan derfra opbygge livet i familien på ny.


En fin afsked med et elsket menneske er vigtig, og hermed kan kirkerummet bibringe noget helt særligt.