Hvad I skal bruge

Prøvelsesattest
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Navneændring på bryllupsdagen
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne. Nås navneændringen ikke til bryllupsdagen kan det ske indtil 3 måneder efter vielsen - herefter mod gebyr se mere om gebyret her.

Vidner
Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i den digitale kirkebog. Det behøver ikke være familiemedlemmer, De angivne vidner skal være tilstede i kirken til jeres bryllup. 

Samtale med præsten
Før brylluppet kontakter præsten jer for at få samtale med jer om den forestående vielse. Her aftaler I blandt andet salmerne og forløb af jeres bryllup.

Vielse i Sct. Ansgar eller Sct. Knuds kirke

Inden I kan blive viet Sankt Ansgar eller Sankt Knuds kirke eller uden for kirkerummet, er der nogle praktiske forberedelser.

Kontakt Bramming sogns kirkekontor for en aftale.

Benyt knappen bryllupsvidner

Når du/I har lavet en aftale med kirkekontoret -  benyt knappen bryllupsvidner - der åbnes en ny side og du/I kan her indtaste jeres vidner til jeres bryllup i et lukket system som sørger for at oplysningerne tilgår Bramming sogn kirkekontor.