Navngivning

Inden et barn fylder seks måneder, skal det have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis barnet ikke har fået sit navn i tide, får barnet automatisk moderens efternavn. Desuden står forældrene eller den, der har forældremyndigheden over barnet, til bødestraf. Navngivning kan ske på følgende måder:

Navngivning ved dåb

Dit/jeres barn kan navngives ved dåb. Ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre være enige om dåben.

Hvis dåb ønskes, kontakt da kordegnen på kirkekontoret på 75101522 eller via sikkermail her skal du/I bruge NemID.
Banet kan også navngives før dåb. Det sker ved digital navngivning ligeledes inden barnet er fyldt 6 måneder.

Digital navngivning før dåb

Barnet skal som udgangspunkt navngives digitalt via www.borger.dk med NemID. Er dette ikke muligt kan en navngivningsblanket printes her og sendes til kirkekontoret i sognet, hvor du/I bor.

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive/signere anmeldelsen af navngivningen.

Er barnet fødselsregistreret i Sønderjylland sendes navngivningsblanketten til den kommune barnet er fødselsregistreret i.

Er der spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da kirkekontoret i det sogn, hvor du/I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

Hvad må barnet hedde
Du/I kan læse mere om navngivning på www.borger.dk eller Familieretshusets hjemmeside (www.familieretshuset.dk) skriv navnelister i søgefunktionen så kan du/I  finde listen over godkendte fornavne.

Har du/I stadig spørgsmål som ikke er besvaret i ovennævnte kontakt Bramming sogns kirkekontor.