Fødsel

 Når du/I har fået et barn, foretager jordemoderen anmeldelse af fødslen til moderens bopælssogn.

 

Hvis du har født uden en jordemoder

Hvis du har født uden en jordemoder, skal fødslen anmeldes til dit bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Det kan du gøre på borger.dk.

 

Hvis forældrene ikke er gift

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen - jeres barns fødselsdag medregnes.

Er man i tvivl om hvilket sogn man bor i, kan man finde ud af det på sogn.dk i søgefeltet "find dit sogn".

 

 

Spørgsmål til omsorgs- og ansvarserklæring / faderskab

Har du/I spørgsmål til omsorgs- og ansvarserklæringen eller til faderskabet så kontakt Familieretshuset