Hvad bruger vi indsamlede oplysninger til

I henhold til gældende EU-lovgivning (GDPR), har Bramming Sogn pligt til at gøre opmærksom på den politik, der anvendes i omgangen med fortrolige og personfølsomme oplysninger.

Følgende gør sig gældende:
Loven er gældende fra d. 25. maj 2018. Det vil sige, at loven ikke er indført med tilbagevirkende kraft. Oplysninger, der var tilført Bramming Sogns hjemmeside, kirkeblade eller lignende medie før denne tid, er altså ikke omfattet af lovens bestemmelser.

Med begrebet ”personfølsomme oplysninger” hentydes der til navn, adresse, tilknytningsforhold til kirken, CPR-nummer og andet, der kan anses for at skabe forbindelse mellem et individ og kirken eller på anden måde videregive oplysninger af privat karakter.

I forbindelse med sagsbehandling – herunder navngivning, navneforandring, dåb, konfirmation, bryllup, bisættelse, begravelse eller andre tilsvarende handlinger af kirkelig eller civilretslig betydning, opbevares samtlige personlige oplysninger under lås og slå. Det være sig enten i fysisk forstand, hvis der er tale om trykte papirer eller attester, eller i elektronisk forstand, såfremt oplysningerne lagres på computere.

Oplyses dit navn og adresse i forbindelse med at du skal være fadder ved dåb eller vidne til en kirkelig vielse – benyttes navn og adresse alene til denne begivenhed og vil blive indført i den elektroniske kirkebog efter gældende regler fra kirkeministeriet.

Det vil sige, at trykte dokumenter er låst inde med en fysisk nøgle, og elektroniske dokumenter er beskyttet med adgangskode og kryptering i henhold til de af Kirkeministeriet udstukne anvisninger.
Alle oplysninger opbevares kun midlertidigt og så længe de anses for at være af direkte relevans for en igangværende sagsbehandling eller anden aktivitet, hvortil oplysninger anses for at være af relevans.

Der gengives (fremadrettet) aldrig personfølsomme oplysninger i lokalavisen eller på hjemmesiden, uden der er givet skriftlig tilladelse (samtykke) fra den, der omtales. Som eksempel kan nævnes, at der ved konfirmandindskrivning udleveres en formular, hvis ikke samtykket er givet i forbindelse med digital tilmelding. Ved at udfylde denne formular tager den enkelte konfirmand og dennes forælder/forældre stilling til, om kirken har lov til at offentliggøre navn og adresse samt eventuelle fotos. Det være sig på hjemmeside, Facebook og i lokale aviser i forbindelse med konfirmationen eller andre relaterede aktiviteter, herunder omtale af undervisningssammenhænge. Formularen/dokumentet anses for at være en indgået aftale, som nævnt i afsnittet ovenfor. Det vil sige, at dokumentet opbevares på længere sigt med henblik på at kunne dokumentere, om der er givet tilladelse til at offentliggøre fotos og/eller navn og adresse.

Myndigheder skal altså – efter lovens indførelse – til enhver tid kunne henvende sig for at få forevist skriftlig dokumentation for, at det, der præsenteres i de kirkeligt relaterede medier er godkendt af samtlige medvirkende. Er der et billede af en person f.eks. på hjemmesiden, vil der altså skulle forefindes en godkendelse af det på skrift fra vedkommende selv. Kirken forpligter sig til at opbevare denne dokumentation i minimum 5 år, hvorefter det skriftlige samtykke destrueres. Samtykket fremvises på forlangende til den, der har godkendt at medvirke, eller til øvrige myndigheder, der med henblik på håndhævelse af loven måtte kræve at se den.

HVAD ER COOKIES?
Cookies er små stykker data, der sendes til brugerens browser fra en webserver og lagres på brugerens computer, så Bramming Sogn kan genkende brugerens computer. En anden type cookies er sessionscookies. Disse cookies er kun midlertidigt knyttet til brugerens computer, når denne besøger brammingsogn.dk, men forsvinder igen når brugeren lukker siden. Det betyder, at denne type cookies ikke lagrer sig permanent på brugerens computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider til at forbedre brugervenligheden og cookies kan ikke beskadige brugerens filer eller øvrigt. Cookies kan heller ikke øge risikoen for virus og lignende på brugerens computer.

Computerens browser kan indstilles til at informere om, når en cookie modtages. På den måde har brugeren mulighed for at acceptere eller at afvise en cookie. Computere kan også indstilles til at afvise alle cookies. Man skal vide, at hvis modtagelse af cookies er deaktiveret på computeren, fungerer brammingsogn.dk muligvis ikke optimalt.

Mere om cookies her

TREDJEPARTSCOOKIES FRA GOOGLE ANALYTICS
Bramming Sogn bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender brammingsogn.dk. Cookierne indsamler oplysninger om trafikdata, herunder brugerens IP-adresse. Disse oplysninger gemmes på Googles servere. Fra Google Analytics får Bramming Sogn rapporter om aktiviteten på brammingsogn.dk. Google Analytics kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Google Analytics vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

A: En permanent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på brugerens harddisk indtil de udløber, eller indtil brugeren selv sletter dem.

B: Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når brugeren lukker fane eller browser.

HVAD BRUGES DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER OG DATA TIL ?
De indsamlede oplysninger bruges til at sikre, at indholdet på brammingsogn.dk præsenteres på den mest effektive måde for brugeren.

Til at give brugeren de nyheder og den information, som brugeren anmoder om, eller som Bramming Sogn mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.

Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Bramming Sogn.

Til registrering i Ministerialbogen (Kirkeministeriets system).

HVOR Behandles BRUGERENS PERSONLIGE OPLYSNINGER som tilgår Bramming Sogn via hjemmesiden brammingsogn.dk?
Ved at indsende personlige oplysninger via brammingsogn.dk accepterer brugeren denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. Bramming Sogn tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugerens oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt. Alle oplysninger og data, som Bramming Sogn modtager via brammingsogn.dk, opbevares af ekstern databehandler, som er Danmarks Kirkelige Mediecenter.

HVEM KAN FÅ OPLYSNINGERNE UDLEVERET?
Brugerens personlige oplysninger kan videregives til tredjepart i følgende tilfælde:

Såfremt Bramming Sogn er forpligtet til at videregive eller dele brugerens personlige oplysninger for at overholde en retslig forpligtelse. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og lignende.

Bramming Sogn kan også videregive personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på at denne udfører tjenester på Bramming Sogns vegne. For eksempel i forbindelse med infrastruktur og it-services, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

ADGANG TIL HVILKE OPLYSNINGER DER ER INDSAMLET!
Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger Bramming Sogn har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne eller til at oplysningerne bliver slettet. Hvis Bramming Sogn behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

Hvilke oplysninger der behandles
Den kilde, hvorfra de blev indsamlet
Hvorfor behandlingen finder sted
Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere oplysninger videregives.

Ønsker brugeren at udøve disse rettigheder og ønskes der yderligere kommentarer til ovenstående eller en nærmere forklaring, kan der rettes henvendelse til

Bramming Sogns kirkekontor
Nørregade 52A
6740 Bramming