Brug af kirkens kapel

Brug af kapelsal ved Sct. Ansgar Kirke Bramming

Kapelsalen kan lejes til højtidelighed uanset trosretning i forbindelse med bisættelse/begravelse.

Takst leje af kapel for ikke-medlemmer kr. 2.200,00

Takst for leje af kapel og brug af kirkebetjening for ikke-medlemmer af folkekirken. Leje af kapel dækker lys, varme, slitage, rengøring mm. samt kirkebetjening. Der vil altid være en af kirkens personale til rådighed.

Reservering skal ske til kirkekontoret tlf.: 75 10 15 22

Ønskes der klokkeringning før og efter højtidelighed meddeles dette ved reserveringen af kapellet. Eventuel udsmykning af kapel aftales med kirkens personale. Der er elorgel til rådighed i kapellet.

Samlet varighed max. tre timer.


Musik:
Organist og kirkesanger kan medvirke mod betaling efter gældende vikartakster.

Ønskes særlige musikstykker skal dette aftales med organist og evt. kirkesanger.

Afspilning af egen musik kræver, at man selv medbringer afspiller og højttalere. Der er ikke teleslynge i kapellet.

Der er salmebøger i kapellet, som kan benyttes.

Blomster: Kirke personalet er behjælpelig med at lægge blomster i salen til højtideligheden.

Det er familien eller bedemanden, der bærer blomster ud efter højtideligheden ved ikke medlemmer.

Ønsker man ikke at gøre dette, kan der mod betaling laves en aftale med kirkegårdskontoret telefon: 7517 3223
Skal eller kan blomster/kranse ikke placeres ved et gravsted skal placeringen altid aftales med kirkegårdskontoret.

Der er adgang til indlevering af kistepynt og blomster efter aftale med kirkens personale.

I kapelsalen forefindes et kors som kan tildækkes hvis det ønskes. Nærværende er udfærdiget med henvisning til

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. 
Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 24. juni 2013, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 269 af 25. marts 2014 § 13.

Vedtaget af Bramming sogns menighedsråd den 25. juni 2019