Mens Corona Covid-19 sætter dagsordenen!

Vejledning i forbindelse med begravelser og bisættelser i Bramming sogn 
Biskopperne har på baggrund af sundheds- og ældreministerens regler for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning til gennemførelse af begravelser og bisættelser med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.

Hvor mange kan der være i vores kirker og kapel?
I Bramming sogns kirker og kapel må der maksimalt være adgang for følgende antal personer ved begravelse eller bisættelse idet hver enkelt skal medvirke til behørig afstand til andre.

I Sct. Ansgar Kirke: 125 inkl. personale

I Sct. Knuds Kirke: 25 personer inkl. personale

I Kapellet: 25 personer ínkl. personale

Ved dødsfald
Når begravelsesmyndigheden får meddelelse om et dødsfald, tager præsten telefonisk kontakt til de pårørende. Hvis de pårørende ønsker begravelse eller bisættelse foretaget med det samme, aftaler præsten en samtale med de pårørende pr. telefon, eller i et større lokale med højst 2 – 3 personer, hvor Sundhedsmyndighedernes anvisninger om smitteminimering kan overholdes. Bisættelse eller begravelse vælges ud fra afdødes eventuelle ønsker. Præsten oplyser hvor mange personer der efter de lokale forhold kan få adgang til kirke eller kapel ved den kirkelige handling. Præsten orienterer ligeledes om de forskellige muligheder, der kan vælges imellem.

Bisættelse B og C og begravelse B er muligheder, man kan benytte sig af i perioden, hvor vi skal minimere smittefare som følge af Corona pandemien.

Bisættelse:

A Gudstjeneste med jordpåkastelse. Kremering. Urnen nedsættes senere.

B Ganske kort gudstjeneste med jordpåkastelse. Ved urnenedsættelse forudgående mindehøjtidelighed i kirken.

C Kremering først og senere jordpåkastelse på urnen med forudgående eller efterfølgende gudstjeneste/ mindehøjtidelighed i kirken.

Begravelse:

A Gudstjeneste med efterfølgende jordpåkastelse ude ved graven. Katafalk benyttes.

B Der er mulighed for at begynde ude ved graven, hvor jordpåkastelse foretages over kiste, der allerede er i jorden. Derefter går man ind og samles om gudstjenesten.

I kirken
Præst og kirkebetjening har (sammen med følget) ansvar for, at den nødvendige sikkerhedsafstand overholdes, såvel under gudstjenesten som når man forlader kirken, at ingen kommer for tæt på hinanden. Der bør være ekstra opmærksomhed på afstandskravene ved udbæring af kisten og der bør benyttes en katafalk, hvis det er muligt. Alternativt kan kisten blive stående og bedemanden efterfølgende bære den ud.

Uden for kirken
Præst, kirkebetjening og følge skal også udenfor være opmærksom på, at afstandskravene overholdes. Alle må holde afstand, selv om det naturlige i situationen er at søge sammen.