Begravelse eller bisættelse

Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.

Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). De lokale begravelsesmyndigheder (kirken) kan forlænge fristen for jordfæstelse og ligbrænding fra 8 til 14 dage. Ønskes udsættelse af begravelse eller ligbrænding udover de 14 dage, skal anmodningen altid forelægges embedslægerne i regionen.

Det er de pårørendes eget valg, om de vil have hjælp af en bedemand. Man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der skal ordnes. 

Hvis de pårørende har kendskab til afdødes ønsker, har de pligt til at følge dem. Det gælder fx ønsket om
begravelse (gudstjeneste med efterfølgende kistebegravelse på kirkegården) eller bisættelse (gudstjeneste med jordpåkastelse i kirke/kapel, derefter kremering og efterfølgende urnenedsættelse på kirkegården).

Hvis pårørende selv vil anmode om ligbrænding eller begravelse gøres det med NemID på borger.dk. Hvis du ikke kan få NemID, kan printe blanketten til anmodningen her. Når blanketten er udfyldt, skal den sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede.

Når anmodningen er afleveret, er det begravelsesmyndigheden, der afgør, om begravelsen kan gennemføres som ønsket på anmodningen. Kan den det, får du afgørelsen tilsendt til din e-boks og begravelsesmyndigheden underretter Skifteretten om dødsfaldet (hvis digital selvbetjening ikke kan anvendes, skal du som pårørende kontakte begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn i Sønderjylland bopælskommunen.

Begravelse eller bisættelse kan først ske, når afgørelsen fra begravelsesmyndigheden er afleveret til kirkegården eller krematoriet. Senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet) skal begravelsen eller bisættelsen dog finde sted. afklaring eventuel udpegning af gravsted til kistebegravelse eller urnenedsættelse - kontakt oplysninger til kirkegårdskontoret her.